Generatie 30 ( edelstamoudouders )

 

990970496 Hugo II van Voorne, geboren omstreeks 1075.

heer van Voorne.Vermeld in 1108


990970498 Floris II van Holland

Ook De Vette genoemd.
volgde zijn vader Dirk V op als graaf van Holland 1091,
voerde als eerste de titel graaf van Holland 1101 als leenman van de Utrechtse bisschop,
nam geen deel aan de eerste kruistocht 1096 maar stimuleerde nieuwe veenontginningen bij de grote rivieren,
 overl. 2 mrt. 1122, begr.Abdijkerk Egmond,
tr. omstr. 1108 Geertruida van Lotharingen, verwekte een natuurlijk kind bij N.N.


Generatie 31 ( edelstamoudgrootouders )

 

1981940992 Hugo I van Voorne
Hij was getrouwd met:

volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland 1049-1061, trachtte zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard doch werd vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061 door een handlanger van bisschop Willem van Cuijk, begr. Egmond,
tr. omstr.
1050 Gertrudis (Geertruida) van Saksen, geb. Saksen omstr. 1033 (dochter van Bernard II Billung, hertog van Saksen 1011-1059, en Eilika van Schweinfurt),
regentes voor haar
minderjarige zoon Floris II 1061-1071, week met haar tweede man naar Gent uit toen Godfried III met de Bult tegen Holland ten strijde trok 1069, overl. 4 aug. 1115, begr. St.Walburgskerk, Veurne (B.),
 tr. (2)1063 Robert I de Fries, graaf van Vlaanderen.

1981940993 Badeloge N.N.
 


1981940996 Dirk V van Holland, geboren omstreeks 1054 in Vlaardingen. Dirk V is overleden op 17-06-1091, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven te Egmond.
Hij was getrouwd met:
1981940997 Otheldis von Sachsen Billung, geboren omstreeks 1055. Otheldis is overleden omstreeks 1120, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven te Egmond.

onder voogdij van zijn stiefvader Robrecht de Fries 1061-1071, zag zijn landen bij Rijnland en Westflinge vervallen
verklaard aan Utrecht bij oorkonde van keizer Hendrik IV 30 apr. 1064, verdreven uit Kennemerland 1071
 doch werd opnieuw aangesteld tot graaf na de moord op hertog Godfried II 'met de Bult' 1076, onttrok de
Zuid-Hollandse eilanden aan de macht van de Utrechtse bisschop en nam de sterkte IJsselmonde in juni1076,
steunde in de Constituurstrijd de pauselijke partij (1078),
overl.17 juni 1091, begr. Egmond, tr. voor 26 juli
1083 Othelhildis, overl. 18nov. (?), begr. Egmond.


Generatie 32 ( edelstamoudovergrootouders )

 

3963881992 Floris I van Holland. Floris I is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert.
Hij trouwde omstreeks 1050.
Het huwelijk werd aangegaan met:
3963881993 Gertrudis von Sachsen, ongeveer 21 jaar oud, geboren omstreeks 1029 in Schweinfurt. Gertrudis is overleden op 03-08-1113 in Veurne, ongeveer 84 jaar oud. Zij is begraven op 04-08-1113 te Veurne.

volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland 1049-1061, trachtte zijn macht uit te breiden in de
Bommelerwaard doch werd vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061 door een handlanger van bisschop
 Willem
van Cuijk, begr. Egmond, tr. omstr. 1050 Gertrudis (Geertruida) van Saksen, geb. Saksen omstr. 1033
(dochter van Bernard II Billung, hertog van Saksen 1011-1059, en Eilika van Schweinfurt), regentes voor haar
minderjarige zoon Floris II 1061-1071, week met haar tweede man naar Gent uit toen Godfried III met de Bult
tegen Holland ten strijde trok 1069, overl. 4 aug. 1115, begr. St.Walburgskerk, Veurne (B.),
tr. (2)1063 Robert I de Fries, graaf van Vlaanderen.


3963881994 Ordulf Otto van Saksen Billung, geboren omstreeks 1025. Ordulf Otto is overleden op 28-03-1072, ongeveer 47 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
Voor de gegevens van de vader zie nummer 7927763986, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 7927763987
3963881995 Wulfhilde van Noorwegen, geboren omstreeks 1025. Wulfhilde is overleden op 24-03-1107, ongeveer 82 jaar oud.


Generatie 33 ( edelstamoudbetovergrootouders )

 

7927763984 Dirk III van Holland, geboren in 0981. Dirk III is overleden op 27-05-1039, 58 jaar oud. Hij is begraven te Egmond.
Hij was getrouwd met:
7927763985 Othilde von der Nordmark. Othilde is overleden op 31-03-1044 in Quedlinburg 
(Ook bekend als van Saksen, van Haldesleben)
.

volgde zijn vader op als graaf van Holland onder voogdij van zijn moeder993, koloniseerde de Riederwaard
omstr. 1015, versloeg het keizerlijkleger van Hendrik II bij Vlaardingen 1018, maakte een bedevaart
naar Jeruzalem, steunde Koenraad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024,
 overl. 27 mei 1039, begr. Abdijkerk Egmond, tr. voor 1019 *Othilde von de Nordmark, geb. omstr. 993
(mogelijk dochter van Bernard I, markgraaf van de Nordmark 1018-1044, en N.N. Vladimirovna van Kiev),
vertrok na de dood van haar man terug naar Saksen (1039), overl.Quedlinburg 31 mrt. 1044


7927763986 Bernard II von Sachsen, geboren omstreeks 1000. Bernard II is overleden op 29-06-1059, ongeveer 59 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
Voor de gegevens van de vader zie nummer 15855527970, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 15855527971
7927763987 Eilika von Schweinfurt, geboren omstreeks 1008.


Generatie 34 ( voorouders )

 

15855527968 Arnulf van Holland, geboren in 0951 in Gent. Arnulf is overleden op 18-09-0993, 42 jaar oud. Hij is begraven te Egmond.
Hij was getrouwd met:
15855527969 Luitgard van Luxemburg, geboren in 0955 in Brussel.

Ook Gandensis genoemd. 

geb. Gent omstr. 951, graaf van Holland 988-993, vergezelde keizer Otto II van Duitsland naar Rome 983,
breidt zijn gebied uit naar het zuiden, overl.
(gesneuveld) 18 sept. 993 (vermoedelijk aan de mond van de Maas),
begr. Egmond (abdijkerk), later als heilige vereerd, tr. mei/aug. 980 Liutgard van Luxemburg
(dochter van Siegfried van Verdun, graaf vanLuxemburg 963-998, en van Hadewig (van Lotharingen),
 schenkt het bezit Rugge aan de St.Pieterskerk van Gent voor het zieleheil van haar gemaal 20 sept. 993,
 verzoende zich met de opstandige West-Friezen juni 1005,
overl. 13 mei (na 1005), begr. Egmond (abdijkerk).

 


15855527970 Bernard I von Sachsen Billung, geboren in 0945. Bernard I is overleden op 09-02-1011, 66 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
15855527971 Hildegard von Stade, geboren in 0965. Hildegard is overleden op 03-10-1011, 46 jaar oud.


15855527974 Heinrich von Schweinfurt, geboren in 0955. Heinrich is overleden op 18-09-1017, 62 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
15855527975 Gerberge von Wetterau, geboren in 0960. Gerberge is overleden omstreeks 1015, ongeveer 55 jaar oud.


Generatie 35 ( voorgrootouders )

 

31711055936 Dirk II van Holland, geboren in 0930. Dirk II is overleden op 06-05-0988, 58 jaar oud. Hij is begraven te Egmond.

graaf in het WestFriese gebied tussen Maas en Vlie 962-988,
schonk terere van de bijzetting van St. Adalbertus Egmond een stenen kerk15-6-950,
nam de grafelijke burcht in Gent in (965), bood de Egmondseabdij een evangeliarium aan 975,
 kreeg zijn lenen in Maasland,Kennemerland en op Texel van koning Otto III in vrij eigendom 25-8-98.


Hij was getrouwd met:
31711055937 Hildegard van Vlaanderen, geboren in 0935. Hildegard is overleden op 10-04-0990, 55 jaar oud.
 Hildegard van Vlaanderen, geb. 936/37, overl. tussen 11 apr. 975 en 11 apr. 980, begr. Egmond onder één steen met graaf Dirk III, tr. 938 Dirk II, geb. omstr. 932 (zoon van Dirk I (Bis), vermeld 936-941, en Gerberga
(Geva) van Hamalant)


31711055938 Siegfried von Verdun, geboren in 0915.graf van Luxemburg en Verdun
Hij was getrouwd met:
31711055939 Hadewig von Lothringen
Ook bekend als van Nordgau


31711055940 Hermann von Sachsen Billung, geboren in 0910. Hermann is overleden op 27-03-0973, 63 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
31711055941 Hildegard von Westerburg
Voor de gegevens van de vader zie nummer 63422111876, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 63422111877


31711055942 Heinrich I (der Kahle) von Stade, geboren in 0920. Heinrich I de Kale is overleden op 09-05-0976, 56 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
31711055943 Judith von Wetterau, geboren in 0920. Judith is overleden op 16-10-0973, 53 jaar oud.


31711055948 Berthold von Schweinfurt, geboren in 0930. Berthold is overleden op 16-08-0980, 50 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
31711055949 Eilika von Walbeck


31711055950 Heribert von Wetterau, geboren in 0940. Heribert is overleden in 0992, 52 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
31711055951 Irmentrud von Mezingau, geboren in 0940. Irmentrud is overleden in 0990, 50 jaar oud.


Generatie 36 ( voorovergrootouders )

 

63422111872 Dirk I bis van Holland, geboren in 0899. Dirk I bis is overleden op 05-10-0939 in Andernach, 40 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111873 Gerberga van Hamalant, geboren in 0910.


63422111874 Arnulf I de Grote van Vlaanderen, geboren in 0890. Arnulf I de Grote is overleden op 27-03-0965, 75 jaar oud. Hij is begraven te Gent.
Hij was getrouwd met:
63422111875 Adela van Vermandois, geboren in 0910. Adela is overleden op 10-10-0960, 50 jaar oud. Zij is begraven te Gent.

Arnulf I (de Grote), geb. 885/90, graaf van Vlaanderen 918-964, na de dood van zijn vader graaf van
 Noord-Vlaanderen en na de dood van zijn broer Adalofi heer van Boulogne 933, veroverde het graafschap Ponthieu, bevorderde de kloosterhervormingen van Gerard van Brogne, deed grote schenkingen aan de St.Pieter te Gent,
trof regelingen met de Westfrankische Koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als
 opvolger in 962,
 overl. 27 maart. 965, begr. St.Pieter te Gent,
tr. 933 of 934 Adela van Vermandois, geb. 910/15 (dochter van Heribert II, graaf van Vermandois 907-943) en Adela (of Liegarde) van Neustrie),


Adela, geb. 910/15,  werd uitgehuwelijkt om de vrede tussen het huis Vlaanderen en de Heribertiner graven te bestendigen ,
933 gravin van Vlaanderen.
overl. tussen 958 en 960, begr. te Gent .


63422111876 Wigerich von Lothringen
Hij was getrouwd met:
63422111877 Kunigunde der Franken


Zij trouwde met (1) Wigerich in de Bidgau, ook bekend als Wigeric vanAachen, 907/09,
ovl. voor 0919, ovl. in abdij Hastière,
  Zij trouwde met (2)Richwin van
Verdun, 916/19, geb. ca. 890, ovl. 923 (vermoord),


63422111878 Eberhard IV vom Nordgau, geboren in 0900. Eberhard IV is overleden op 18-12-0973, 73 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111879 Luitgard von Lothringen, geboren in 0905. Luitgard is overleden in 0975, 70 jaar oud.
Voor de gegevens van de vader zie nummer 63422111876, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 63422111877


63422111880 Billung von Sachsen Billung, geboren in 0870. Billung is overleden in 0950, 80 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111881 Hildeburg von Sachsen


63422111884 Lotharius I von Stade, geboren in 0874. Lotharius I is overleden op 05-09-0929 in Lenzen, 55 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111885 Swanhilde von Hamaland


63422111886 Udo von Lahngau, geboren in 0882. Udo is overleden op 12-12-0949, 67 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111887 Beatrix van Vermandois, geboren in 0880.


63422111896 Arnulf von Babenberg, geboren in 0900.
Hij was getrouwd met:
63422111897 Judith van Friul, geboren in 0920.


63422111898 Lothar II von Walbeck, geboren in 0920. Lothar II is overleden in 0986, 66 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
Voor de gegevens van de vader zie nummer 63422111884, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 63422111885
63422111899 Mathilda von Arneburg, geboren in 0920. Mathilda is overleden in 0986, 66 jaar oud.


63422111900 Konrad von Wetterau, geboren in 0920. Konrad is overleden in 0982, 62 jaar oud.
Hij was getrouwd met:
63422111901 Judith Konradiner


63422111902 Megingoz van Avalgau, geboren in 0920.
Hij was getrouwd met:
63422111903 Gerberga van de Bidgau Ardennen